Mascaretes de protecció.

Mascareta de protecció reutilitzable mod. War. Amb teixit totalment certificat per a ús de mascaretes.

Fins a 140 rentades sense perdre cap propietat. Teixit hidròfug, i amb filtre incorporat en el propi teixit. No és necessari haver de canviar filtres, i es pot rentar sense cap mena de problema a 60 graus. Acabat amb Teflon®. No es tòxic en contacte amb la pell ni la saliva.

El teixit i la fabricació son íntegrament fets a Catalunya.

100% polipropilè.

Nivell de filtre de particules >96%

**************** ESP *************************

Mascarilla protección reutilizable modelo War. Con tejido totalmente certificado para uso de mascarillas.

Hasta 140 lavados sin perder ninguna propiedad. Tejido hidrófugo, i con filtro incorporado en el propio hilo. No es necesario añadir ningún filtro, y se puede lavar sin ningún tipo de problema a 60 grados. Acabado con Teflon®. No es tóxico en contacto con la piel ni la saliva.

El tejido y la fabricación son íntegramente hechos en Cataluña.

100% polipropileno.

Nivel de filtro de partículas >96%

El tejido y la fabricación están hechas íntegramente en Cataluña

Ir a Arriba